User Options


(online status
not displayed)
Name:   lonely muskanRanking:   --
Birthday:   1995-04-08Country:   
Joined:   2012-10-27Location:   
Posts:   0 comments
Uploads:   4 graphics 
Web:   
Name:   lonely muskan
Birthday:   1995-04-08
Joined:   2012-10-27
Location:   
Uploads:   4 graphics 
lonely muskan's buddies:
Login or register to add lonely muskan as your friend!

User Comments


asma10 writes:


**CLICKY**


Posted on: Jul 7th 2014, 4:32:57am

asma10 writes:
Yes dear you can talk to me. My college started about a month ago, so I may take time to reply u.


Posted on: Oct 5th 2013, 11:25:56am

asma10 writes:

ŦŔĔĔĎŐМ ĨŃ ŤĤĔ МĨŃĎ,
ŦĂĨŤĤ ĨŃ ŤĤĔ ŴŐŔĎŚ,
РŔĨĎĔ ĨŃ ŐÚŔ ĤĔĂŔŤŚ &
МĔМŐŔĨĔŚ ĨŃ ŐÚŔ ŚŐÚĹŚ…
ĹĔŤŚ ŚĂĹÚŤĔ,
ŤĤĔ ŃĂŤĨŐŃ ŐŃ ŤĤĨŚ ĨŃĎĔРĔŃĎĔŃČĔ ĎĂŶ!

Posted on: Aug 15th 2013, 4:20:44am

asma10 writes:


ι ωιsн тнιs яαмα∂αη, үσυ αяε
gιғтε∂ ωιтн вℓεssιηgs σғ Aℓℓαн
αη∂ мαηү тяεαsυяε∂ мσмεηтs σғ נσү!
|!¤*'~``~'*¤!| яαмα∂αη мυвαяαк! |!¤*'~``~'*¤!|
~Asma~Posted on: Jul 10th 2013, 2:37:40pm

asma10 writes:
Hello Friend!
Two Things R Important In Our Life.!.
1:Friend 2:Friendship
First One, You Should Make.!
Second One, You Should Keep.!

CLICK to show Migdalia Some Luv ;)


Posted on: Jun 11th 2013, 12:51:27pm

asma10 writes:
Hello Friend!
Two Things R Important In Our Life.!.
1:Friend 2:Friendship
First One, You Should Make.!
Second One, You Should Keep.!

CLICK to show Migdalia Some Luv ;)


Posted on: Jun 11th 2013, 12:50:55pm

asma10 writes:
Hello There!
Hope you had a beautiful day!

**Click me**


Posted on: Jun 2nd 2013, 10:50:23pm

asma10 writes:
Here yew go, Click on itPosted on: May 30th 2013, 2:27:18pm

asma10 writes:
sure..! letting yew know that I will be away from GG till my xams get over


Posted on: Feb 18th 2013, 1:32:35pm

asma10 writes:
Happy Valentines Day My Sweet Friend


Posted on: Feb 15th 2013, 9:45:33am

asma10 writes:
Hi Muskan
New to GG?
Added you hope you add me back
Thanks, Asma


Posted on: Jan 24th 2013, 4:02:41am

nelly2000 (official artist) writes:


Posted on: Jan 9th 2013, 11:58:37am

nelly2000 (official artist) writes:


Posted on: Jan 7th 2013, 12:01:34pm

Add your comment

Please login or register to submit your comment.